Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

LejdiAnn
1814 fea0 500
Reposted fromnyaako nyaako

April 30 2019

LejdiAnn
5648 5029 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viaazazel azazel
LejdiAnn
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel

November 20 2017

LejdiAnn
Róża nigdy nie będzie słonecznikiem, a słonecznik nie może być różą. Każdy kwiat jest piękny na swój własny sposób i tak samo jest z kobietami.
— Miranda Kerr
Reposted fromflorentyna florentyna viaCut Cut
LejdiAnn
7253 1bf3
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialajla lajla
LejdiAnn
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialajla lajla

June 21 2015

LejdiAnn

June 14 2015

LejdiAnn
LejdiAnn
LejdiAnn
4839 da21
LejdiAnn
Reposted frommajkey majkey viaice-cube-med ice-cube-med
LejdiAnn
3070 3392
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaice-cube-med ice-cube-med

May 24 2015

LejdiAnn
5101 b5ba
Reposted fromhooded hooded vialeweloff leweloff
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaczoo czoo

May 19 2015

LejdiAnn
8419 8a39
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viaZoonk11 Zoonk11
LejdiAnn
5987 6694
Reposted fromkatalama katalama

May 12 2015

2727 8c80 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viabitelz bitelz

May 07 2015

2417 a455
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaaaabeecee aaabeecee
LejdiAnn

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl